Niedziela, 25 Sty 2015
Witam na stronie Biura Karier
IV Mikołajkowe Targi Edukacyjne, Turystyki i Pracy
Czwartek, 18 Grudzień 2014 15:22

04 grudnia 2014 r. Biuro Karier i Promocji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, przy współpracy z Ochotniczym Hufcem Pracy, zorganizowało IV Mikołajkowe Targi Edukacyjne, Turystyki i Pracy. Wśród wystawców znaleźli się:

Więcej…
 
Transfer Technologii - Szkolenie
Wtorek, 18 Listopad 2014 16:28

W dniach 5 i 6 listopada 2014, Fundacja ProRegio z Poznania, w ramach projektu „Przedsiębiorczy naukowiec – kreator jutra”, który został dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach przedsięwzięcia "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej", przy współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Jakuba z Paradyża przeprowadziła szkolenia z tematyki: „Transfer technologii” i „Ochrona własności intelektualne”. Szkolenia oprócz wiedzy teoretycznej uzupełnione zostały o praktyczne przykłady ukazujące proces transferu technologii i ochrony własności intelektualnej z perspektywy krajowej i zagranicznej. Na szkoleniach udostępnione zostały również broszury informacyjne udostępnione przez Urząd Patentowy RP – patrona honorowego projektu.

 
Młodzi na start
Wtorek, 26 Listopad 2013 15:10

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”

Młodzi na start


Projekt realizowany w okresie od  01 listopada  2013 r. do 31 października 2014 r.
przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego

w Gorzowie Wlkp.

 
Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności
do zatrudnienia 40 osób bezrobotnych (21 kobiet, 19 mężczyzn) do 30 roku życia
z powiatu gorzowskiego (m. Gorzów Wlkp., gmina Deszczno, gmina Bogdaniec,
gmina Kłodawa, m. Kostrzyn nad Odrą, gmina Santok, gmina Lubiszyn, gmina Witnica)
w województwie lubuskim poprzez zdobycie nowych kwalifikacji na szkoleniach
oraz doświadczenia zawodowego na stażach do października 2014 roku.


W ramach projektu oferujemy:

 

1.        Poradnictwo  zawodowe

Identyfikację potrzeb i wyznaczanie Indywidualnych Planów Działań dla każdego uczestnika projektu (10 godz. / 1 os.)

2.        Szkolenia zawodowe ze stypendium

·       Ekologiczny pracownik biurowy –150 godz.

·       Archiwista – 150 godz.

·       Spawanie metodami MIG/MAG – 220 godz.

·       Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC  -  220 godz.

3.        Płatne staże zawodowe – 3 miesiące

4.        Pośrednictwo pracy

 

Uczestnicy biorący udział w projekcie otrzymają:

·       materiały szkoleniowe

·       materiały dydaktyczne

·       poczęstunek

·       zwrot kosztów za dojazdy do miejsca realizacji zajęć

·       zwrot kosztów za opiekę nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną[1]

·       stypendium szkoleniowe

·       stypendium stażowe

 


Każda osoba chcąca wziąć udział w projekcie powinna przedłożyć wraz
z dokumentami rekrutacyjnymi aktualne zaświadczenie z właściwego
Urzędu Pracy
o statusie osoby bezrobotnej

 

 Biuro projektu: Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp.
te
l./fax (95) 720 73 25,  (95) 722 40 06 wew. 110

www.zdz.gorzow.pl, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Pokój nr 26, II-piętro

Osoba do kontaktu: Iwona Czechowicz
 

[1] Osoba zależna - osoba wymagająca ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki, połączona więzami rodzinnymi lub powinowactwem lub wspólnym gospodarstwem domowym z osobą objętą działaniami
w ramach projektu.